Privacyverklaring Henk Kuiper Webs.

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen van de privacywet.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-08-2021.

De websites van Henk Kuiper Webs die gegevens van u verzamelen.

henkkuiperweb.nl
templatewizard.nl

Afhandelen bestelling of opdracht:

Wanneer u bij ons een bestelling of opdracht plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, geboortedatum, naw-gegevens, geslacht, bedrijfsgegevens, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres.
Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht termijn).

Hosting:

Voor hosting gebruikt Henk Kuiper Webs dezelfde gegevens als hierboven vermeld. Henk Kuiper Webs werkt samen voor speciale hosting behoeftes met  correcthosting.nl. Henk Kuiper Webs  is hiervoor geen tussen persoon en de klant sluit hiervoor een contract af met correcthosting.nl en hier is de privacy verklaring van correcthosting.nl van toepassing.

Offertes:

Klanten die via onze website of per mail een offerte aanvragen van onze producten krijgen de offerte per email toegestuurd.

Henk Kuiper Webs gebruikt geen software van derde om offertes te sturen naar klanten. Henk Kuiper Webs gebruikt hiervoor de volgende gegevens.

Bedrijfsgegevens, naw-gegevens, geslacht, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht termijn).

Contactformulieren en Nieuwsbrief:

Met contactformulier en offerteformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld link. Via e-mail kunt u dit ook doorgeven.
Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Na oplevering van de website krijgt u van ons een gebruikersnaam welke is gekoppeld aan een wachtwoord voor het administratie deel van het CMS. Het door ons verstrekte wachtwoord wordt niet door ons bewaard en u wordt geadviseerd om dit direct aan te passen  U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Reclame:

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

per e-mail
via social media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Via e-mail kunt u dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen:

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Gebruik van cookies:

Onze website henkkuiperweb.nl gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website van ons bedrijf voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Websites van derden:

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens:

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

U hebt de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen:

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Henk Kuiper Webs
Akkerwinde 234
2906 XM Capelle aan den IJssel
info@henkkuiperweb.nl
010-2233614

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24392445